خبرنامه قشقایی

گزارش تصویری حضور گروه یاشیل در جشنواره شهروند کودک