خبرنامه قشقایی

راهیابی جوان نابغه قشقایی به نمایشگاه اختراعات آلمان

به گزارش پایگاه خبری ،تحلیلی جمعیت جوانان قشقایی، خسرو رحیمی کارشناش ارشد مهندسی نفت از ترکان قشقایی چندی پیش در جشنواره اختراعات سویس از میان چهل کشور دنیا مدال نقره این مسابقات را ازان خود کرد .و همچنین این جوان نابغه قشقایی با وجود سن کم توانسته بیش از ۲۰ مقاله ملی ۴ مقاله ای اس ای و ۱۰ جلد کتاب در زمینه صعنت نفت را در کارنامه خود داشته باشد و این بار این جوان نابغه قشقایی به نمایشگاه بین المللی المان را یافته که اختراع خود را در این نمایشگاه به رخ جهانیان بکشد .به امید پیروزی و سربلندی این جوان قشقایی