خبرنامه قشقایی

آرامگاه میرزا مأذون قشقایی در نقشه گوگل ثبت شد

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی جمعیت جوانان قشقایی،به همت عضو شورای مرکزی جمعیت جوانان قشقایی آقای حسن میرزایی پس از ۶ ماه تلاش توانست آرامگاه میرزا مأذون قشقایی را به عنوان یک اثر تاریخی در نقشه جهانی گوگل ثبت نماید.

 

به گزارش خبرنامه قشقایی،همین ۶ ماه پیش بود که جوان پر تلاش قشقایی با توجه به عدم وجود آرامگاه این شاعر گرانقدر تلاش نمود تا این مکان مقدس را در نقشه گوگل ثبت نماید تا محل آرامگاه شاعر گرانقدر قشقایی برای تمامی جهانیان به وضوح مشخص گردد و حال پس از ۶ ماه تلاش خود و تیمی که او را یاری می کردند توانست آرامگاه میرذا مأذون قشقایی را در نقشه گوگل به ثبت رساند.

از دیگر فعالیت های این جوان قشقایی در این حوزه میتوان به ثبت آرامگاه استاد محمد بهمن بیگی و دفتر فرهنگ و هنر قشقایی در نقشه گوگل اشاره نمود.