خبرنامه قشقایی

پذیرایی قشقایی شیراز از شاهین ماهشهر در خانه

در هفته دوازدهم لیگ دسته سوم فوتبال کشور تیم فوتبال قشقایی شیراز مهمان شاهین ماهشهر خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی جمعیت جوانان قشقایی،از هفته ۱۲ مسابقات لیگ دسته سوم کشور تیم قشقایی شیراز که با ۲۴ امتیاز صدرنشین مسابقات می باشد روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ درورزشگاه بعثت شیراز به دیدار تیم شاهین ماهشهری میرود که با ۱۸ امتیاز دررده چهارم جدول جایی دارد

این بازی از جهاتی برای هردوتیم حساس ومهم وحائزاهمیت میباشد..که تیم قشقایی باپیروزی دراین دیدارفاصله امتیازی خودرابادیگرتیم ها افزایش داده وهمچنان بافاصله ازدیگررقبا درصدرجدول باقی میماندوتیم ماهشهری برای اینکه ازدیگرتیم هاعقب نماندوهمچنین درکورس بماندنیازمبرمی به سه امتیاز این بازی خارج ازخانه دارد