خبرنامه قشقایی

خرید لوازم تحصیلی کودکان نیازمند در حسینه قشقایی های اهواز

با شروع فصل مدارس و عدم توانایی تهیه لوازم تحصیلی از سوی ۸۷ نفر (در مقاطع تحصیلی پیش دبستان تا دانشگاه )  مددجویان موسسه خیریه ابوالفضل العباس ع .قشقاییهای اهواز ، این موسسه در صدد برآمد همانند گذشته اقدام به تهیه  لوازم فوق شامل لباس .کیف .کفش . لوازم تحریر کامل قبل از شروع سال تحصیلی به این عزیزان هدیه نماید .
شایان ذکر است  امروز ۲۹شهریور مبلغ  ۶  میلیون ریال توسط یکی از خیرین برای تعداد ۵ نفر از فرزندان مددجویان اختصاص یافت که هزینه صرف خرید کیف و لوازم التحریر کامل گردید و بصورت هدیه تحویل عزیزان نیازمند گردید .
در نهایت جا دارد از زحمات بی دریغ  حاج فردین چهارده چریک مدیرعامل محترم و آقایان استاد علی بهرامی و حاج مسعود علیجانی همچنین خواهر بزرگوار خانم دره شوری و سایر پرسنل زحمت کش این موسسه خیریه و فعال قدر دانی و تشکر گردد.
رضا م . اهواز