خبرنامه قشقایی

تاریخ گمشده قوم قشقایی* کیتاب لار

 

[1]

نویسنده: نوروز دّرداری(فولادی)

فهرست مطالب آن عبارتند از:

کتاب توسط انتشارات تجت جمشید – تخت جمشید در خیابان پیروزی شیراز چاپ شده و منتشر شده است.