ثبت مشخصات فردی

نام طایفه شما؟

علاقه مندی و توانمندی های فردی

لطفا هر یک از توانمندی های خود را در یک خط بنویسید

پیوست مدارک شناسایی

لطفا به حداکثر سایز اعلام شده جهت پیوست مدارک دقت نمایید

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 1 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 1 MB - لطفا از عکس پرسنلی با پشت زمینه سفید استفاده نمایید

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

نمونه کارت اعضاء جمعیت مردم نهاد جوانان ایل قشقایی

Nemoone cart-Ali-adelfar

#